Page 6 - השקמה באר יעקב 1600_10.1.18
P. 6

‫ישפרו סנטר נס ציונה | הכי משתלם!‬

  ‫צלחות גדולות‬    ‫כוסות שתייה קרה‬
  ‫‪ 3‬חבילות‬      ‫‪ 4‬חבילות )‪ 100‬יח' בחבילה(‬
‫‪ƕ‬‬          ‫‪ƕ‬‬

  ‫סכום חגיגי כסוף‬   ‫תבניות אלומיניום‬      ‫ומבעצשעריוםתמהנטוחורפתים‬
  ‫‪ 3‬חבילות‬
‫‪ƕ‬‬          ‫‪ƕ‬‬    ‫)‪ 18(105/80a90‬יח'‬     ‫על כלים חד פעמיים!‬

                                   ‫הדפסה על דפים אכילים‬

          ‫למביא מודעה זו‪ ,‬כל מבצע בקניה מוגבל למימוש אחד בלבד או עד גמר המלאי המבצע בתוקף בין‬
          ‫התאריכים ‪ 12-18.1.18‬שעות פתיחה‪ :‬א'‪-‬ה' ‪ ,09:00-21:00‬יום ו' ‪ 08:00-15:00‬רח' הפטיש ‪ ,6‬נס ציונה ‪08-6482629‬‬

            ‫‪ØäÙÝêåäÝÕíÙî‬‬

            ‫‪ũÔÝìâØàáÝ×âÙæáîÔ‬‬

            ‫‪ŧãÛØÕÙØÔàíØàÙØÝäÕŧåìÙÜíÝßààíí×ÛçÝäå‬‬
            ‫‪ÝßØîÙÙêØáæàůÙÛÕÙéìÔÕíèÙäîÙàÝÕÛãÙÙÖâæÝêâØ‬‬

                  ‫‪ũØÚàæÙèÙæŬŬŬÚÔŬíÝíÝæÙêëâ‬‬

                  ‫‪ũáÝ×ÛÙÝâáÝæêÕâÙîÙÛäØŧØÛÝîèØàÖìà‬‬

                        ‫‪ŬåÙÜìÝßÙîÙìíÔàÝäÙèàÜØäæâØÝØÝìÙÖå×ìíâØíîÙæíÕ‬‬
                             ‫‪052-2290893ŧ08-6828888ŧØäÙÝêåäŧ6íÝÜèØ‬‬

                              ‫הפטיש ‪ ,6‬נס ציונה‪ ,‬טל‪08-9300779 :‬‬
                    ‫חניה חינם | לנוחיותכם חניון עילי‪ ,‬בנוסף לחניה הראשית‬

            ‫מודיעין באר שבע ערד הדסה עין כרם בית שאן קרית גת| | | | |‬
                              ‫‪www.ispro.co.il‬‬

                       ‫‪ | 6‬השקמה באר יעקב | גליון ‪11.1.2018 | 1600‬‬

  ‫‪ | 11.1.2018‬גליון ‪1600‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11