Page 2 - מבט מקומי 11.7.19
P. 2

‫‪₪ 1,370,000‬‬                                           ‫מתאים למגורים ולהשקעה‬
                                                           ‫באחוזת דניה‬
                                                          ‫בניין חדש ומפואר‪,‬‬

                                                         ‫דירת ‪ 4‬חדרים משודרגת‪ ,‬קומה ‪,3‬‬

                                                          ‫נוףפתוחמומחה הנדל"ן שלך בחדרה‬

                                 ‫בהזדמנות!חיימבולמהחימהכר!הנדל"ן שלך בחדרה‬                                                                                                              ‫מומחה הנדל"ן שלך בחדרה‬

        ‫במרכזהעיר‪,‬בבניןבוטיקחדש ‪1,500,000‬‬
                   ‫כ‪ 3-‬שנים‪ 5 ,‬חדרים משודרגת ‪+‬‬

        ‫נכסים בהזדנמנכותסניכםסימםובבהחזרמדיחסןמצםמונד‪,‬וחבניהתמחקונרכהדסריםהמובחרים בחדרה‪₪‬‬
        ‫דופלקס גג‬                                            ‫‪ 1,260,000 1,395,000 1,540,000 1,530,000‬להשכרה להשכרה‬
‫מומלץ! ‪380,000‬‬ ‫מומלץ!‬                                                                                                                                                                      ‫עסקת השבוע!!!‬
                     ‫חדשמקבלן‬                                                                                                                                                      ‫דירה ‪ 3‬חד'‪ ,‬קומה ראשונה‬
        ‫דופלקסגגבמרכזהעירחדרה‪ ₪ 730,000,‬בהזדמקנווטתג'בטמורריכז‪6‬החעדירריםהשקדט‪,‬ופלקסג‪0‬ג‪₪ 1,550,00‬‬                                   ‫חדשמקבלן‬                                                                         ‫‪1,530,000‬‬
                                                                                                                                                                                 ‫כ‪ 72-‬מ"ר‪ ,‬שמורה‬
             ‫בניין חדש בן ‪ 5‬שנים‪ 4 ,‬חד'‬                                                          ‫חדש מהקבלן (רמי חסון)‪ ,‬בגיבורים השקט‬                                                                          ‫מתאים למגורים ולהשקעה‬
       ‫‪ +‬מרפסת גג כ‪ 130-‬מ"ר‪ ,‬אופציה לעוד חדר‪ .‬רק להיכנס!‬                                                      ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניה פרטית‪,‬‬
                            ‫ברח' הרצל בבניין בוטיק יוקרתי‪ 2 ,‬דיירים בקומה‪,‬‬                                     ‫לכניסה מיידית‬                                                                           ‫חדש מהקבלן (רמי חסון)‪ ,‬בגיבורים השקט‬
                            ‫דירת ‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניה פרטית‪ ,‬מטבח משודרג‪,‬‬
                                                                                                                                                                           ‫בנייבןאחחדוזשתו‪ 4‬דמחנדפיוריהאםלר‪+,‬כנימסחהסן‪,‬מייחנדייהת פרטית‪,‬‬
                                  ‫מזגנים בכל החדרים‬                                                                                                                                     ‫דירת ‪ 4‬חדרים משודרגת‪ ,‬קומה ‪,3‬‬
                            ‫דופלקס גג במרכז העיר חדרה‪ 160,‬מ"ר בנוי‪ 3 ,‬מפלסים במחיר‬                                                                                                                             ‫נוף פתוח‬
                            ‫‪1,490,000‬‬                                                                 ‫ברח' הרצל בבניין בוטיק יוקרתי‪ 2 ,‬דיירים בקומה‪,‬‬
       ‫חדשמקבלן‪,‬במרכזהעירהשקט‪,‬רח'תרנ"א‪ +,‬מרפסת גג כ‪ 130-‬מ"ר‪ ,‬אופציה לעוד חדר‪ .‬רק להיכנס!‪ ₪ 1,370,000‬סופר אטרקטיבי!‬                                                                                                                    ‫בהזדמנות! חייב להימכר!‬
         ‫דירת ‪ 4‬חד'‪ ,‬מחסן צמוד‪ ,‬חניה פרטית‬                                                                                                                                                ‫במרכז העיר‪ ,‬בדיברניתן גבן‪,‬ו בטיסקמוךחלדרכשבת‪ ,‬במיקום שקט‪,‬‬
            ‫מחיר שלא יחזור!‬                                                                                                                                                    ‫כ‪3-‬משחניסןם‪,‬צ‪54‬מחודחדרי‪,‬דםריח‪+‬נםימהחמסמןש‪,‬וקדומכררדשוגהאדיתרלג‪+‬רת‪,‬אוחת!צר כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬חניה‪,‬‬
                            ‫בניין חדש בן ‪ 5‬שנים‪ 4 ,‬חד'‬                                                        ‫דירת ‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניה פרטית‪ ,‬מטבח משודרג‪,‬‬
                                                                                                          ‫מזגנים בכל החדרים‬
                                 ‫חדש מהקבלן‪ ,‬בצפון העיר השקט‪ ,‬מרום תרנ"א‪,‬‬                                ‫דירת גן‪ ,‬בסמוך לרכבת‪ ,‬במיקום שקט‪,‬‬
                                 ‫‪ 5‬חדרים ‪ +‬מחסן צמוד‪ ,‬קומה נמוכה‪ ,‬חניה פרטית‪,‬‬                            ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬משודרגת‪ ,‬חצר כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬חניה‪,‬‬

                                        ‫כניסה מיידית‬                                            ‫כדאי לראות!‬
       ‫בהזדמנותבחטיבתהנחלבסמוךלפארקמומחה הנדל"ן שלך בחדרה ‪₪ 1,630,000‬‬                                              ‫‪1,490,000‬‬
‫‪320,000‬‬                                                                                                                                                                ‫‪1,540,000‬‬

      ‫‪1,380,000‬‬

                         ‫‪1,250,000‬‬

                                 ‫בחטיבת הנחל‪ ,‬צמוד לפארק‪ ,‬בניין כ‪ 10-‬שנים‪,‬‬   ‫צמוד לשכונת האוצר‪ ,‬דירת ‪ 4.5‬חדרים‪ ,‬משודרגת ברמה‬
        ‫דירת ‪ 5‬חד' ‪ 150‬מ"ר ענקית‬             ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן פרטי‪ ,‬מעלית‪ ,‬מזגנים בחדרים‪,‬‬   ‫גבוהה מאוד‪ ,‬בבניין חדיש ומבוקש‪ ,‬מרפסת שמש (סוכה)‪,‬‬
                           ‫בחנפירהויפקרטטיתה‪,‬יוקלרכתנייוסיהלהמיויידיגות‪,‬לדהדכהיירמאתבוט‪4‬קרחקשד'מט‪,5‬יחביחמירדח'בסשפ‪+‬ןלאצמארמיחוק!חדס‪,‬ןזוחצרנ!ימוהדפמרוטישתקע‪₪ 1,500,000‬‬
        ‫חדש מקבלחנןי‪,‬ה פברטימת‪,‬רנוכףזנצהחי לעפיאררקהשקט‪ ,‬רח' תרנ ‪"2‬מאר‪,‬פסות שמש‪ 2 ,‬מעליות‪ ,‬מחסן פרטי‬                              ‫חדש מהקבלן‪ ,‬בצפון העיר השקט‪ ,‬מרום תרנח"ניאה‪,‬פרטיתוטאבו‬
                                                                                                          ‫צמוד‪ ,‬קומה נמוכה‪,‬‬ ‫מחסן‬ ‫‪+‬‬ ‫חדרים‬ ‫‪5‬‬
‫‪ 190,000‬להשכרה‬                                                                                                     ‫כניסה מיידית‬

      ‫‪ 1,320,000‬מומלץ!‬                    ‫במרכז העיר‪ ,‬רח' רוטשילד‪ ,‬דירת ‪ 4‬חדרים של פעם‪,‬‬                             ‫‪ 1,250,000‬חדשמקבלן‬                                                                      ‫‪1,530,000 1,395,000‬‬
                         ‫‪ 1,120,000‬להשכרה‬  ‫‪ 121‬מ"ר‪ ,‬משופצת מהיסוד‪ ,‬מיזוג בדירה‪,‬‬
       ‫בנהלל‪ ,‬סמוך לפארק‪ ,‬דירת ‪ 3.5‬חד' (כמו ‪)4‬‬           ‫מעולה למגורים ולהשקעה‬                                   ‫בחטיבת הנחל‪ ,‬דירת ‪ 4‬חד'‪ ,‬קומה גבוהה‪,‬‬
       ‫שמורה היטב‪ ,‬מרפסת שמש‪ ,‬מעלית וחניה‬                                                            ‫מרפסת שמש נוף פתוח‪ ,‬חניה פרטית‪,‬‬

         ‫טאבו‪ ,‬מעולה למגורים ולהשקעה‬                                                                 ‫‪ 2‬מעליות‪ ,‬טאבו‬
        ‫הח‪4‬ברדחחרצידלטירםיבב‪+‬םבתנ‪+‬יחממהינזןניחמגהחנבחסיוןל‪,,‬ספםןטריצחבפטקנימכירוילותהטד‪,‬י‪,‬קהלנפורפחרמףתדאעיטנ‪,‬יררלייצ‪2‬תק‪,,‬חתםי‪,‬דבימלינמירזיפטיןגבאנםכירחנחוד‪-‬םבסקש‪0‬ף‪,‬ממקב‪1‬מהוזקשחגןבושמלדןמנ‪,‬ימדינרהבי‪3‬יה‪,‬רפחםמגקאד‪,‬רם'‪,‬חרכ‪,‬בז‪+‬קיד‪,‬לומיןל!שלחכנהסיןוסיצהגמוומלידידדהימתש‪0‬מ‪0‬ש‪,9+‬כ‪3‬חדמ‪₪‬ררפסתב‪2‬גהגמז‪5‬רדחדכדופר‪-‬מיבפדםנס‪0,‬יבנווגלילמ‪3‬רדיכורנתתןלקכ‪1‬יתזהסובסההחש‪5‬ממעמירחיוגדירו"מ‪,‬דחגחיטרריתשתשד‪,,‬ח'‪',‬ב‪0‬במ‪0‬יהבזגא‪052‬ןותמי‪,‬וגב‪53,‬ור‪5‬רחמהפ‪₪1‬ינכינםעהצזשימחלפניר"לההיוטירתעבםתלי‪,,‬עסערנו‪4‬ממקדוחחיחךדסחתדרןל'דהפרפ‪.,‬ארררטיקקבגילבוריהליםכ‪,‬ניכ‪4‬מסונחחהדדמ'מסשי‪+‬לי!דממיץה!חתקס‪0‬ןב‪0,‬לן‪2‬ח‪,‬ני‪4‬ה‪₪‬מקורה‪,‬דופלקס גג‪0‬ב‪6‬ה‪1‬זדממ"קנורסווטבתגפנ'ורבי‪,‬טאמו‪3‬ררטיכרמז‪6‬קפהלחטיעדסיבירירי!םםהבשמקחיטר‪ ,‬נ כנ‪0‬ס‪0‬כי‪,0‬ס‪0‬ים‪5‬ם‪,5‬מ‪1‬מו‪₪‬ובבחחררייםםבבחחדרדהר ה‬
                                                                                                                            ‫ברח'‬                                      ‫צמוד לשכונת האוצר‪ ,‬דירת ‪ 4.5‬חדרים‪ ,‬מ ‪0‬שו‪0‬ד‪,0‬ר‪0‬ג‪53‬ת‪1,‬ברמה‬
                                                                                                                            ‫דירת ‪4‬‬                                     ‫חדגבשוהמההקמבאולןד‪(,‬ברבמניייןחחסודןי)‪,‬ש ובגמיבובוקריש‪,‬םמהרשפקסטת שמש (סוכה)‪,‬‬

‫להשכרה‬                                                                                                                                                                        ‫‪ 4‬חדריםל‪+‬כנימסחהסחן‪,‬נמיייחהנדייפרהתטיפרת וטיטתא‪,‬בו‬

     ‫‪1,190,1,03800,0000‬‬
                         ‫להשכרה‬
        ‫‪0‬ב‪0‬מ‪0‬ר‪,‬כז‪0‬ה‪8‬ע‪3‬י‪,‬ר‪1‬רח'תרנ"א‪₪ 1,630,000‬‬                                                          ‫‪0‬במ‪0‬ר‪0‬כ‪,‬ז‪0‬ה‪9‬עי‪4‬ר‪,‬ר‪1‬ח' תרנ"א‬                                                                      ‫‪1,540,000‬‬
                                                                                    ‫‪1,120,1,04900,0000‬‬                                                                      ‫‪1,2601,,50400,0000‬‬

                                  ‫במרכז העיר רח' הלל יפה‬
       ‫‪5‬חחדדשרימםה‪+‬קמבלחן‪,‬סןבצצמפווןד‪,‬הקעוירמהה נשמקוכט‪,‬ה‪,‬מרחוניםחהדשתמפחרנהירנקהב"לטפןר‪,‬יאט‪4‬י‪,‬תחת‪,,‬דלריכנםי‪+‬סהמחמיסיןדיצתמו‪0‬ד‪20,‬מ‪,‬יז‪4‬וג‪₪‬מרכזי‪ ,‬חדשדידימררתק‪5‬ת‪3.‬ב‪4‬חלדןר‪,‬יחם‪,‬דבק'חונ‪,‬יממההר‪2‬מ‪0‬ל‪0‬כל‪0‬חז‪,‬א‪3,‬סשה‪₪‬ןמוערציה הרימטובה‪,‬ד‪,‬מישזוגח‪,‬קניט‪,‬הרפחר'טחידתשרתמנחנהי"קהבלפאןר‪,,‬ט‪5‬יחת‪,‬דלריכנםי‪+‬סהמחמיסיןדיצתמו‪0‬ד‪60,‬מ‪,‬יז‪4‬וג‪₪‬מרכזי‪,‬‬
                                                                                                                                                                             ‫דירת גן‪ ,‬בסמוך לרכבת‪ ,‬במיקום שקט‪,‬‬
                                                                                                                                                                         ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬משודרגת‪ ,‬חצר כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬חניה‪,‬‬

                                                                                                                                                                                       ‫כדאי לראות!‬
                            ‫מחיר שלא יחזור!בפרויקט היוקרתי וילה וי גולד המבוקש ‪ 5‬חד' ‪ +‬מחסן צמוד מושקע‬
       ‫בשנהמולרלט‪,‬האסהביו‪,‬מוטךבמ‪,‬עלומפלראהפרלסק‪,‬מתגדוישררימתם וש‪.,5‬ל‪3‬המחעשלדקי'עת( וכהחמוני‪4‬ה)חפשו‪0‬א‪0‬ו‪0‬ת‪,‬יב‪0‬פ‪2‬יי‪3‬ס‪,‬בו‪1‬ק‪BeniNadlan‬דרושים נכסים במרכז העיר ואזור הפארק‬                     ‫כניסה מיידית‬                                                   ‫בחמרטיפבסתלתכהננשיחמס‪2‬ל‪,‬שהמנדועימילרףייודתפית‪,4‬תתו‪,‬חטח‪,‬דהא'‪,‬כבחיונקיואהמטפרהרקג‪0‬טב‪0‬טיוי‪,0‬תהב‪,5‬י‪9‬ה‪3,‬ב‪1,‬פארק!‬

        ‫‪ 1,320,000‬להשכרה‪1,190,000‬‬                                                                ‫‪ 1,250,000‬להשכרה‪1,120,000‬‬‫במרכ‪1‬ז‪2‬ה‪1‬עימר"‪,‬רמ‪,‬רעחומ'לשרהוופלטצמשיגתולרמדי‪,‬הםידויסלרוהדת‪,‬ש‪4‬מקיחזעודגהריבםדירשלה‪0,0‬פ‪,0‬ע‪50‬ם‪1,2,‬‬                   ‫‪ 1,395,000‬להשכרה‪1,260,000‬‬‫צמוד לשכונת האוצר‪ ,‬דירת ‪ 4.5‬חדרים‪ ,‬משודרגת ברמה‬
                     ‫בהזדמנות בחטיבת הנחל בסמוך לפארק‬                                                            ‫בחטיבת הנחל‪ ,‬צמוד לפארק‪ ,‬בניין כ‪ 10-‬שנים‪,‬‬                                                  ‫גבוהה מאוד‪ ,‬בבניין חדיש ומבוקש‪ ,‬מרפסת שמש (סוכה)‪,‬‬
                          ‫דירת ‪ 5‬חד' ‪ 150‬מ"ר ענקית‬                                                           ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן פרטי‪ ,‬מעלית‪ ,‬מזגנים בחדרים‪,‬‬
                                                                                                                                                                                      ‫חניה פרטית וטאבו‬
                     ‫‪ 2‬מרפסות שמש‪ 2 ,‬מעליות‪ ,‬מחסן פרטי‬                                                                  ‫חניה פרטית‪ ,‬נוף נצחי לפארק‬

        ‫‪1,190,000‬‬                                                                                    ‫‪1,120,000‬‬                                                                   ‫‪1,260,000‬‬
                                                                                                                                                                        ‫בחמרטיפבחסדתתשהנשמחמה‪2‬לק‪,‬שמבנדלועין‪,‬לרףיבו‪3‬תפפתח‪,4‬תאדו'רחטח‪+,‬דקא'‪,‬ובחמיונלקחיוהסהןמויפהצרגגמווטבלידודתהה‪,‬המ‪,‬שמש כחדר‬
            ‫בנהלל‪ ,‬סמוך לפארק‪ ,‬דירת ‪ 3.5‬חד' (כמו ‪)4‬חדש מהקבלן‬                                                            ‫במרכ‪1‬ז‪2‬ה‪1‬עימר"‪,‬ר‪,‬רחבמ'משרורוכפטזצשיהתלעימד‪,‬רה‪,‬ידירסרוח'דת‪,‬ה‪4‬גמייחזבודוגררייבםםדירשלה‪,‬פעם‪,‬‬                           ‫נוסף‪ ,‬מזגן מיני מרכזי‪ ,‬לכניסה מיידית ל‪0‬ה‪0‬ש‪9‬כ‪,‬ר‪3‬ה ‪₪‬‬
                                                                                                 ‫‪ 5‬חדרימםע‪,‬ולגדהוללהמוגומרריווםחותל‪,‬המישזוקג‪,‬עהחניה פרטית‬
            ‫שמורה היטב‪ ,‬מרפסת שמש‪ ,‬מעלית וחניה‬
                           ‫בגטיבאוברוי‪,‬ם‪,‬מ‪4‬עוחלדה' ‪+‬לממגוחרסין‪,‬ם וחנליההשמקקוערהה‪,‬‬
        ‫להשכרה להשכרה‬‫להשכרה‬          ‫לכניסה מיידית ‪₪ 4,200‬‬                                              ‫להשכרה להשכרה‬      ‫להשכרה‬       ‫לכניסה מיידית ‪₪ 3,500‬‬                                               ‫להשכרה להשכרה‬

                              ‫חדש מהקבלן‬                                                                          ‫במרכז העיר‪ ,‬רח' הגיבורים‬                                                            ‫בפארק וילה וי גולד‬
                     ‫בגיבורים‪ 4 ,‬חד' ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניה מקורה‪,‬‬                                                                ‫‪ 5‬חדרים‪ ,‬גדולה ומרווחת‪ ,‬מיזוג‪ ,‬חניה פרטית‬                                              ‫חדש מהקבלן‪ 3 ,‬חד' ‪ +‬מחסן צמוד המשמש כחדר‬
                                                                                                                                                                         ‫נוסף‪ ,‬מזגן מיני מרכזי‪ ,‬לכניסה מיידית ‪₪ 3,900‬‬
                          ‫לכניסה מיידית ‪₪ 4,200‬‬                                                                         ‫לכניסה מיידית ‪₪ 3,500‬‬

        ‫להשכרה‬‫להשכרה‬                                                                      ‫להשכרה‬          ‫להשכרה‬                                                                 ‫במרכז העיר רח' תרנ"א להשכרה‬‫להשכרה‬
                                                                                                                                                                   ‫חדשבממרהכקזבלהן‪,‬עי‪4‬רחרדרחי'םת‪+‬רנמ"חאסן צמוד‪ ,‬מיזוג מרכזי‪,‬‬
                            ‫במרכז העיר רח' תרנ"א‬                                                                 ‫במרכז העיר רח' הלל יפה‬
        ‫חדש מהקבלןב‪,‬מ‪5‬רחכדזריהםע‪+‬ירמרחחס'ן צתרמונד"‪,‬אמיזוג מרכזי‪,‬‬                                                            ‫דירת ‪.5‬ב‪3‬מחרדכריזם‪,‬העקיורמרהח‪'2‬להללא‪,‬ל ישפמוהרה היטב‪ ,‬מיזוג‪,‬‬                                       ‫חדש מחנהיקהבלפןר‪,‬ט‪4‬יחנחתי‪,‬דהלריפכנםריט‪+‬סיהתמ‪,‬חמליכסיןנדייצסתהמו‪0‬דמ‪,‬י‪0‬יד‪2‬מי‪,‬יז‪4‬תוג‪0₪0‬מ‪2‬ר‪,‬כ‪4‬זי‪₪,‬‬
        ‫חדש מחחנהנייקההבלפפןר‪,‬רטט‪5‬ייחתת‪,,‬דללריככננםייס‪+‬סההממחימייסידןידיתצתמ‪0‬ו‪00‬ד‪6,06,‬מ‪,4‬יז‪4‬ו‪₪‬ג‪₪‬מרכזי‪,‬‬                                          ‫דירת ‪ 3.5‬חדרים‪ ,‬קחונימההחנ‪02‬יל‪0‬הל‪0,0‬א‪,003,‬ש‪3₪‬מור‪₪‬ה היטב‪ ,‬מיזוג‪,‬‬

                                                         ‫דרושים נכסים במרכז העיר ואזור הפארק‬
        ‫חפשו אותי בפייסבוק ‪Beni Nadlan‬‬

        ‫חפשואותיבפייסבוק‪BeniNadlan‬דרושים נכסים במרכז העיר ואזור הפארק‬
                                                                                                                                                                                 ‫גיליון מס’ ‪ | 11.7.19 | 434‬ח׳ תמוז תשע”ט‬                                                                                                                                                             ‫‪2‬‬
   1   2   3   4   5   6   7