Page 6 - מבט מקומי 11.7.19
P. 6

‫רפי ראובן ובנו‬
‫מהפכה במקלחת!‬

 ‫מהיום שולטים חכם במים למקלחת‬

 ‫גאים להציג את האפליקציה החדשנית בתחום שליטה בדודי השמש‬
    ‫והחשמל מכל מקום ובכל רגע על כמות המקלחות!‬

‫הרצוי‬ ‫המקלחות‬ ‫בודקת‪‬טהמחזפרר‪‬תטוהרהקעהטולניומתתבצצכריעבכרתתבחיהשנשחוהבשהמשרללאמשונסהפר‬ ‫‪‬המערכת‬

                                               ‫ניתן להתקין‬
                                                ‫על כל דוד‬
                                                ‫באמצעות‬
                                             ‫החלפת החמם‬
‫לפרטים והזמנות‪050-8245464‬‬                                 ‫הרגיל בחמם‬

                                               ‫היחודי‪.‬‬

        ‫‪ 6‬גיליון מס’ ‪ | 11.7.19 | 434‬ח׳ תמוז תשע”ט‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11