Page 2 - מבט מקומי 8.8.2019
P. 2

‫‪₪ 1,370,000‬‬                         ‫מתאים למגורים ולהשקעה‬
                                                            ‫באחוזת דניה‬
                                                           ‫בניין חדש ומפואר‪,‬‬

                                                         ‫דירת ‪ 4‬חדרים משודרגת‪ ,‬קומה ‪,3‬‬

                                                          ‫נוףפתוחמומחה הנדל"ן שלך בחדרה‬

                                 ‫בהזדמנות!חיימבולמהחימהכר!הנדל"ן שלך בחדרה‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫מומחה הנדל"ן שלך בחדרה‬
                              ‫כ‪3-‬שנים‪5,‬חדריםמשודרגת‪"+‬ן שלך בחדרה ‪1,500,000‬‬
                                                         ‫במרכז העיר‪ ,‬בבנין בוטיק חדש‬

                           ‫נכסים בהזדנמנכותסניכםסימםובבהחזרמדיחסןמצםמונד‪,‬וחבניהתמחקונרכהדסריםהמובחרים בחדרה‪₪‬‬
         ‫דופלקסגגבמרכזהעירחדרה‪ ₪ 730,000,‬בהזדמקנווטתג'בטמורריכז‪6‬החעדירריםהשקדט‪,‬ומופמחלהמק‪-‬הנס‪0‬דל"ג‪00‬ןךגש‪0‬ה‪0‬ל‪,‬ךח‪,0‬בל‪0‬בחד‪0‬ה‪4‬רחחה‪15‬ל‪5,‬ד‪1,‬ר‪₪₪1‬ה‬‫דופלקס גג‬‫‪ 1,260,000 1,395,000 1,540,000 1,530,000‬להשכרה להשכרה‬
‫מומלץ! ‪1,380,000‬‬                   ‫מומלץ!‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫עסקת השבוע!!!‬
              ‫בניין חדש בן ‪ 5‬שנים‪ 4 ,‬חד'‬             ‫חדשמקבלן‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫דירה ‪ 3‬חד'‪ ,‬קומה ראשונה‬
        ‫‪ +‬מרפסת גג כ‪ 130-‬מ"ר‪ ,‬אופציה לעוד חדר‪ .‬רק להיכנס!‬
                                                                                                                            ‫חדפשרויבקמטרחדכשמזקבלן‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪1,530,000‬‬                   ‫כ‪ 72-‬מ"ר‪ ,‬שמורה‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫מתאים למגורים ולהשקעה‬
                                 ‫ברח' הרצל בבניין בוטיק יוקרתי‪ 2 ,‬דיירים בקומה‪,‬‬                                                                  ‫חדש מהקבלן (רמי חסון)‪ ,‬בגיבורים השקט‬
                                 ‫דירת ‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניה פרטית‪ ,‬מטבח משודרג‪,‬‬                                                                     ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניה פרטית‪,‬‬

                                       ‫מזגנים בכל החדרים‬                                                                             ‫לכניסה מיידיתה‪,5‬עי‪,4‬ר‪3‬דיחרוד’ת‬
                                 ‫דופלקסגגבמרכזהעירחדרה‪,‬מומ ‪60‬ח‪ 1‬מ"הר בנוי‪3 ,‬המנפלסידםלבמ"חירן של‬
                                 ‫‪1,490,000‬‬                                                                                                          ‫ברח' הרצל בבניין בוטיק יוקרתי‪2 ,‬כדינייריםסבקהומה‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫חדש מהקבלן (רמי חסון)‪ ,‬בגיבורים השקט‬
        ‫חדשמקבלן‪,‬במרכזהעירהשקט‪,‬רח'תרנ"א‪ +,‬מרפסת גג כ‪ 130-‬מ"ר‪ ,‬אופציה לעוד חדר‪ .‬רק להיכנס!מיידית‪ ₪ 11,,335700,,000000‬סופר אטרקטיבי! נכסים בהזדמנות‬
          ‫דירת ‪ 4‬חד'‪ ,‬מחסן צמוד‪ ,‬חניה פרטית‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫בנייבןאחחדוזשתו‪ 4‬דמחנדפיוריהאםלר‪+,‬כנימסחהסן‪,‬מייחנדייהת פרטית‪,‬‬
          ‫מחירשלאיחזור!עסקת השבוע!!!‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫דירת ‪ 4‬חדרים משודרגת‪ ,‬קומה ‪,3‬‬
                                 ‫בניין חדש בן ‪ 5‬שנים‪ 4 ,‬חד'‬                                                                                                  ‫דירת ‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניה פרטית‪ ,‬מטבח משודרג‪,‬‬
                                                                                                                                                            ‫מזגנים בכל החדרים‬
                                 ‫חדש מהקבלן‪ ,‬בצפון העיר השקט‪ ,‬מרום תרנ"א‪,‬‬                                                    ‫דירת גן‪ ,‬בסמוך לרכבת‪ ,‬במיקום שקט‪,‬‬
                                 ‫‪ 5‬חדרים ‪ +‬מחסן צמוד‪ ,‬קומה נמוכה‪ ,‬חניה פרטית‪,‬‬                                                ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬משודרגת‪ ,‬חצר כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬חניה‪,‬‬

                                       ‫כניסה מיידית‬                                                                ‫כדאי לראות!‬
                           ‫דירה‪3‬חד'‪,‬קומהראשונהמ ו ב ח ר י םמומבחחהדהרנהדל"ן שלך בחדרה ‪₪730,000‬‬
‫בהזדמנותבחטיבתהנחלבסמוךלפארקמומחה הנדל"ן שלך בחדרה ‪00‬ח‪,0‬ר‪20‬י‪,63‬ם‪₪ 1‬ב ח ד ר‬                                                                                     ‫‪1,490,000‬‬
  ‫דירת‪5‬חד'‪150‬מ"רענקיתנ כ ס י ם מ ו ב‬
‫‪1,320,000‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪1,540,000‬‬                                       ‫נוף פתוח‬

      ‫‪1,380,000‬‬

                         ‫‪1,250,000‬‬

                                             ‫כ‪ 72-‬מ"ר‪ ,‬שמורה‬
         ‫חדש מקבלחנןי‪,‬הפברטימת‪,‬רנוכףזנצהחילעפיאררקהשקט‪ ,‬רח' תרנ‪"2‬מאר‪,‬פסותשמש‪2,‬מעליות‪,‬מחסןפרטידופלקס גג‬
                                 ‫בחטיבתהנחל‪,‬צמודלפארק‪,‬בנייןכ‪10-‬שנים‪,‬מתאים למגורים ולהשקעה‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫בניבןבמרחהכזדזדהמשבנעוימברתן‪,‬ר!בכד‪5‬חיבזירנייתןבשהגנבןל‪,‬ויעיהבטיםיס‪,‬רקממוכ‪4‬ךחרלד!רחכשבד׳‪,‬ת‪ ,‬ב‪+‬מיקום שקט‪,‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫מרכ‪-‬פל‪3‬מעסושחנתיסדןםג‪,‬צ‪4‬חג‪5‬מחדוד‪0‬חדררי‪,,‬ד‪3‬םריח‪1‬ר‪+‬נםימקהמחמ״סלמןש‪,‬רו‪,‬קהדומיכררדשכאוגהאונדיתרלפגס‪+‬רתצ‪,‬אויחתה!צר כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬חניה‪,‬‬
                                 ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן פרטי‪ ,‬מעלית‪ ,‬מזגנים בחדרים‪,‬‬
                                                                                    ‫צמוד לשכונת האוצר‪ ,‬דירת ‪ 4.5‬חדרים‪ ,‬משודרגת ברמה‬                                                ‫מומלץ! ‪1,190,000 1,320,000 1,380,000‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫חדשמקבלן ‪ 1,120,000 1,250,000 1,490,000‬לה‬
                                                                                    ‫גבוהה מאוד‪ ,‬בבניין חדיש ומבוקש‪ ,‬מרפסת שמש (סוכה)‪,‬‬
‫בנייבןאחחדדויזשרתותדמנפ‪4‬יוהאחר‪,‬ד'מ‪,‬חימרחסשןלצאמיוחד‪,‬זוחרנ!יהפרטית‪ ₪ 1₪,510,709,00,00000‬בפרויקט היוקלרכתנייוסיהלהמיויידיגות‪,‬לדהכהימאבוטקרקשט‪5‬יבחיד'בפ‪+‬אמרחק!סן צ‪0‬מו‪0‬ד‪0‬מ‪,‬וש‪0‬ק‪7‬ע‪ ₪ 1,3‬דו‬
                                                                                                                          ‫חדש מהקבלן‪ ,‬בצפון העיר השקט‪ ,‬מרום תרנח"ניאה‪,‬פרטיתוטאבו‬
                                                                                                                                               ‫‪ 5‬חדרים ‪ +‬מחסן צמוד‪ ,‬קומה נמוכה‪ ,‬חניה פרטית‪,‬‬
                                                                                                                                                       ‫כניסה מיידית‬
‫‪ 1,190,000‬להשכרה‬                                                                                                                  ‫‪ 1,250,000 1,530,000‬חדחש‪0‬דמש‪0‬ק‪0‬במ‪,‬ל‪0‬קן‪4‬ב‪5‬ל‪,‬ן‪1‬‬

     ‫חדשמקבלן ‪ 1,320,000‬מ‪0‬וממ‪0‬לו‪0‬מץ‪!0,‬ל‪9‬ץ‪1,!4‬‬
                         ‫‪ 1,120,000‬להשכרה‬
         ‫דירת ‪ 4‬חדרים ‪+‬מעומלהחלמסגוןר‪,‬יםוחלהנישקהעהפרטית‪ ,‬מטבח מ טשאובו‪,‬דמרעוגל‪,‬הלמגוריםולהשקעהנוףפתוחברח' הרצל בבניין בוטיק יוקרתי‪ 2 ,‬דיירים בקומה‪ ,‬דופלקס גג במרכז העיר חדרה‪ ₪ 730,‬נ כנסכיסיםםממוובבחחררייםםבבחחדרדהר ה‬
        ‫ברח' הרבמצרכ‪1‬זל‪2‬ה‪1‬עבימר"‪,‬בר‪,‬רנחימ'ישרוןופטצבשיתולמד‪,‬טהידייסרודקת‪4,‬ימיוחזודגרקיבםדרירשלהת‪,‬יפ‪,‬עם‪ 2,‬דיירים בבשנהמקולורל‪,‬המסהימוטהךב‪,,‬למפראפרסק‪,‬תדישרמתש‪3.,5‬מחעלדי'ת( וכחמוני‪4‬ה)דירת ‪ 4‬חדרים משודרגת‪ ,‬קומה ‪,3‬‬              ‫דירת ‪ 4‬חד'‪ ,‬קומה גבוהה‪,‬‬          ‫הש בקחמרטיטפבסתתהנשחמל‪,‬ש‬ ‫בגיבורים‬             ‫חסון)‪,‬‬ ‫(רמי‬ ‫מהקבלן‬ ‫חדש‬                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪1,531,05,300,00000 1,395,000‬‬
                                                                                                                           ‫נוף פתוח‪ ,‬חניה פרטית‪,‬‬                      ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניה פרטית‪,‬‬
                                                                                                                          ‫‪ 2‬מעליות‪ ,‬טאבו‬
‫‪ +‬מרפבהזדמנות במרכז העיר השקט‪,‬‬
‫צמדופלקס גגרת ‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬חניקהוטפגר'טיטתו‪,‬רימ‪6‬טבחחדרמישםודרג‪ ,‬בניין חדש בן ‪ 5‬שנים‪ 4 ,‬חד'‬‫מזגנים בכל החדרים‬                                                                                                     ‫לכניסה מיידית‬

‫גבוהבהזד ת!חייבלהימכר!מזגנים בכל החדרים ‪ +‬מרפסת גג כ‪ 130-‬מ"ר‪ ,‬אופציה לעוד חדר‪ .‬רק להיכנס! בהזדמנות ח יב להימכר!‪ ₪ 1,550,000‬דופלקס גג‬

‫חכב‪-‬מ‪3‬רמכשחזיסןהם‪,‬עצ‪5‬מ‪,‬חדב‪,‬דבריחנינןםיהבמומטשיוקדוקררחגהדתש‪ 160+‬מ"רסובפנורי‪,‬א‪3‬טרמקפלטיסביי!ם במחיר בבןממר‪3‬כחזשסןנהיצעם‪,‬ימרו‪5‬דב‪,‬חנדחי׳ןנימבהושטומידקקוררגחהתד‪+‬ש‪₪ 1,500,000 ₪ 1,370‬‬
         ‫דדיי‪4‬בבררררחתתדחח''‪44‬רידההחח‪4‬יםבררדדרח‪+‬חררצצייתדללטירמםםגיבבןבח‪++,‬םבבתסננב‪+‬ןייחממממ‪,‬היינזזסןןניחחמגגממהחננבבכחססוייווןןלדש‪,,,‬סךפוםםןטטראיילצדיחחבבפטקקננררימככיילרוגייכללוורתההטדב‪,‬תי‪,,‬קקאההלנותפפורר‪,‬פחחררחמתףתתבדד!אעצייטטנ‪,,‬יירררלרמיייצי‪22‬תתקכ‪,,,‬חתםםקי‪-,‬דדובייממ‪0‬ליינמםי‪8‬ררזיפטטייןגבבאשנמםםכירחנחחקו"ד‪-‬םבבסקשר‪0‬טף‪,,‬ממ‪,‬מקקב‪1‬מהווזקששחחגןבוושממנלדןמינ‪,‬ימדדינרההבי‪3‬יה‪,,‬ררהפחםמ‪,‬גגקאד‪,‬רם'‪,,‬חרכ‪,‬בז‪+‬קיד‪,‬לומיןל!שלחכנהסיןוסיצהגמוומלידידדהימתש‪0‬מ‪0‬ש‪,9++‬כ‪3‬חדממ‪5₪‬רררחחפפדדססשריתתב‪2‬מםגגההגגמז‪5+‬רדחדדקככדוופמרב‪--‬מיבבפפדםנלס‪00,‬חיבננווןגלליילמ‪,33‬רדייסכורנתתןןלקקכ‪11‬יתזבהסובססההצחחשצ‪5‬מממעמירחכיוגגדדירו""ממפ‪,‬נדחגגחוויטיררריןתששתשד‪,,,‬חד'‪',‬בב‪0‬בס‪,‬מ‪0‬יהבבהזגאא‪052‬ןןוהתממי‪,‬ווגקב‪3,‬ע‪5‬וררוי‪55‬רחמהפפ‪₪1‬ימנככירנימםעהצצזזיששיימחלפההדנניר"לההיההייוטנירשתעעבתםםתלליימ‪,,,‬קעוסעעררנוו‪44‬כטממ‪,‬קדדוחחהחיחח‪,‬ךדדמסחחתדדררןל''רחדדונההפררפי‪..,,‬םארהרררטתיקפקקרבגרניללבו"טרייההלייאםכ‪,,‬נתיככ‪,4‬סננחחהדד'מססשי‪+‬י!!דממיהחתקס‪0‬ןב‪0,‬לן‪2‬ח‪,‬ני‪4‬ה‪₪‬מקורה‪,‬‬ ‫חדגבשצומהמוהדה לקמבאשולכןוד‪,‬נ(בתרבמהניייאןוחצחסרוד‪,‬ןי)ד‪,‬שי ורבגתמיב‪5‬וב‪.‬וק‪4‬רישח‪,‬םדרמהירםש‪,‬פקסמטתשומשדבורמקגששת!(בסורכמהה)‪,‬‬
‫להשכרה‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫חדש מ‪44‬החחקדדברריילןםםל(‪++‬כרנימממיסחחחהססחןןס‪,,‬נומיןייחחה)‪,‬ננדיייפברההתגיטיפפבוררתרוטטיייטםתתא‪,,‬הבושקט‬

     ‫‪1,235801,,010090,1,03800,0000‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫לכניסה מיידית‬
                         ‫להשכרה‬
         ‫במרכזהעיררח'תרנ"א‪,000 ,000 ,000‬בהזדמנותבמרכזהעירהשקט‪₪ 1,630,000,‬‬                                                                                 ‫‪1,439051,,010020,1,04900,0000‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪1,540,10,020601,,50400,0000‬‬
                           ‫מחיר שלא יחזור!בפרויקט היוקרתי וילה וי גולד המבוקש ‪ 5‬חד' ‪ +‬מחסן צמוד מושקע ‪000‬א‪,‬ר‪50‬ק‪₪ 1,5‬‬‫במרכז העיר רח' הלל יפה‬                                        ‫במרכז העיר רח' תרנ"א‬
        ‫‪5‬חחדדשרימםה‪+‬קמבלחן‪,‬סןבצצמפווןד‪,‬הקעוירמהה נשמקוכט‪,‬ה‪,‬מרחוניםחהדשתמפחרנהירנקהב"לטפןר‪,‬יאט‪4‬י‪,‬תחת‪,,‬דלריכנםי‪+‬סהמחמיסיןדיצתמו‪0‬ד‪20,‬מ‪,‬יז‪4‬וג‪₪‬מרכזי‪ ,‬חדשדידימררתק‪5‬ת‪3.‬ב‪4‬חלדןר‪,‬יחם‪,‬דבק'חונ‪,‬יממההר‪2‬מ‪0‬ל‪0‬כל‪0‬חז‪,‬א‪3,‬סשה‪₪‬ןמוערציה הרימטובה‪,‬ד‪,‬מישזוגח‪,‬קניט‪,‬הרפחר'טחידתשרתמנחנהי"קהבלפאןר‪,,‬ט‪5‬יחת‪,‬דלריכנםי‪+‬סהמחמיסיןדיצתמו‪0‬ד‪60,‬מ‪,‬יז‪4‬וג‪₪‬מרכזי‪1,370 1,490 1,850,‬קוטג' טורי ‪ 6‬חדרים‬
                                                                                                                                                            ‫כניסה מיידית‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫דירת גן‪ ,‬בסמוך לרכבת‪ ,‬במיקום שקט‪,‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן‪ ,‬משודרגת‪ ,‬חצר כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬חניה‪,‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫כדאי לראות!‬
        ‫‪4‬בחחחדבדטנירשידהביםמלרתלק‪,+‬תהבנ‪4‬סמלןח‪,‬מחחול‪,‬סדךבן'‪,‬למצפרפממרוכאחזטדריס‪,‬קלהן‪,‬עפמצידיאערמררלויהתדק‪,,‬ת‪5‬ש‪.,‬בח‪3‬קננמייטזיח‪,‬ןהגדנ'רכיפ(‪-‬חםר'כ‪0‬טב‪1‬מיתוחרתש‪4‬נדנ)ח"ירפיאשםו‪,‬םא‪,‬ותיבפייסבוק‪BeniNadlan‬חדש מהקבלן‪ ,‬בצפון העיר השקט‪ ,‬מרום תרנ"א‪ ,‬חדש מקבלן‪ ,‬במרכז העיר השקט‪ ,‬רח' תרנ"א‪ ,‬חד‪60‬ש‪ 1‬ממ"רקבבנויל‪,‬ן‪ 3,‬מבפלמסריםכזבמהחירעיר השקט‪ ,‬רח׳ תרנ״א‪ ,‬דירת ‪4‬דרושים נכסים במרכז העיר ואזור הפ‬

            ‫שמורחהניהיהטפבמ‪,‬רחמטייררתפ‪,‬סשנולתףאשנימצחשחז‪,‬יורלמ!פעלאירתקוחניהחדרים ‪ +‬מחסן צמוד‪ ,‬קומה נמוכה‪ ,‬חניה פרטית‪ ,‬דירת ‪ 4‬חד'‪ ,‬מחסן צמוד‪ ,‬חניה פרטית חד׳‪ ,‬סמופחרסאןטרצקמטיוביד!‪ ,‬חניה פרטית‪ ,‬מחיר שלא יחזור!‬
                                                                                                                                               ‫בחבטיצ‪04‬בפח‪5‬ותדןר‪2‬יהד‪/‬ינםהר‪+8‬חעת”י‪5‬מלגןרח‪,,1‬בצסבןחמה‪5,‬וסרט‪.‬ימדמפכשבו‪5‬סדשךלתוקלתאלדפיכחהררנטנשלאיגכדחר׳מרסב‪,‬תל‪,‬קא‪,‬שהקותו‪,‬נדחתומימבבי!טצרףינריתמגדתיי׳פיוןכ‪4‬קתת‪-‬וו‪,‬חדחח‪0‬חםזו‪,‬ד‪8‬הד'‪,‬כשקחימשנמ‪,‬קיק"וארדההט‪,‬מיט‪,‬שיפרהרחרפטקגנתיטבטיחוביה‪,4‬תהב‪,‬יתהחי‪,‬בד׳פארק!גבצומהו‪5‬הדחחדלמדשראשביוכודממם‪,‬נרה‪+‬כבת‪1‬קזב‪2‬מבהנה‪1‬ילחיאןעןו‪,‬ימסןרצ"חבח‪,‬נררצד‪,‬י‪,‬צריכהמפחדנמווש'ייןדפורשרס‪,‬וורהתמהפטקטעבוי‪5‬יצו‪.‬משרייתמתק‪4‬ילוההדשמדחי‪,,‬טנשהדתיאדמרמיקויבסררווכטם‪,‬ד‪,‬פת‪,‬ה‪,‬ס‪4‬מממירחתחוזשנווידםגשרדהירבמתםגפדרישרנתרש("טלהבי‪,‬סאור‪,‬פת‪,‬כעמהםה)‪,,‬‬
         ‫‪ 1,1320,000 1,320,000‬להשכרה‪1,190,000‬‬                                                                                               ‫‪ 1,2650,000 1,250,000‬להשכרה‪1,120,000‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫‪ 1,395,000 1,395,000‬להשכרה‪1,260,000‬‬
                           ‫בהזדמנות!כניסהמיידית מחירשלאיחזור!‪₪ 1,630,000 ₪ 1,50‬‬
                                 ‫טאבו‪ ,‬מעולה למגורים ולהשקעה‬                                                                                              ‫מעולה למגורים ולהשקעה ‪1,250,000‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫‪ 2‬מעליות‪ ,‬טאבו‬
                                                                                                                                                 ‫בחטיבת הנחל‪ ,‬צמוד לפארק‪ ,‬בניין כ‪ 10-‬שנים‪,‬‬
                              ‫בהזדמנות בחטיבת הנחל בסמוך לפארק‬                                                                                                  ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן פרטי‪ ,‬מעלית‪ ,‬מזגנים בחדרים‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫צמוד לשכונת האוצר‪ ,‬דירת ‪ 4.5‬חדרים‪ ,‬משודרגת ברמהמו‬
                                   ‫דירת ‪ 5‬חד' ‪ 150‬מ"ר ענקית‬                                                                                                        ‫חניה פרטית‪ ,‬נוף נצחי לפארק‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫גבוהה מאוד‪ ,‬בבניין חדיש ומבוקש‪ ,‬מרפסת שמש (סוכה)‪,‬ביו שק‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫חניה פרטית וטאבו תר! ע‬
                              ‫‪ 2‬מרפסות שמש‪ 2 ,‬מעליות‪ ,‬מחסן פרטי‬

‫ח‬                           ‫במרכזבההזעדירמ‪,‬נורחת'ברוחטטישבילתד‪,‬הנדיחרלתב‪4‬סמחודךרילםפאשרלקפעם‪,‬‬                                                                                    ‫בחבטחיבטיתבהתנחהנל‪,‬חצל‪,‬מודידרלתפ‪4‬ארחדק'‪,,‬בקנוייןמכה‪-‬ג‪0‬ב‪1‬והשהנ‪,‬ים‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫צמוד לשכונת האוצר‪ ,‬דירת ‪ 4.5‬חדרים‪ ,‬משודרגת ברמה‬
 ‫בפבר‪1‬שנו‪2‬י‪2‬המק‪1‬וטמלברגרהלטמיי‪,‬הופ"באקודרסלהרבסמי‪,‬רכיוויתנ‪,‬רמייעלוטותוםמסכי‪,‬תךבלמהנל‪,‬ישש‪4‬ה‪5‬המעלויווסייממחפפחדללחיהגרודדצאתשדהמ'‪,‬ל‪',‬פמרדגתשהי‪+‬לוי‪02‬סכהקיר‪,‬דמממ‪5‬מימיתאבמג‪1‬והדהטוםחתייקרעשרוקסרקמשיל‪0‬סןליבטו‪,‬מ‪"5‬יות‪0‬םלהבדרחין‪2‬וש‪,‬חת‪5‬ד‪',,‬ב‪,‬נ‪.‬שלעיפ‪3+4‬מנהקאמיהממרזקעחע‪₪‬חשוקחימ!סלדגהןקיס'תקןצובעת(מרודפוכהידהר‪,‬רחממוונטהייש‪4,‬קה)ע‪1,190,000‬בחטיבת הנחל‪ ,‬צמוד לפארק‪ ,‬בניין כ‪ 10-‬שנים‪ ,‬בהזדמנות בחטיבת הנחל בסמוך לפארק בחענטיקיבתת‪ ,‬ה‪2‬נמחרלפבסוסתמוךשלמפש‪,‬אר‪2‬קמדעילריותת‪ 5,‬מחחד׳סן‪50‬פ‪1‬רטמי״ר ד‬
                                                                                                                                                   ‫‪ 4‬חדרמירםפ‪+‬סמתחשסןמ פשרנוטיף‪,‬פמתעוליח‪,‬ת‪,‬חנימזהגנפירםטיבתח‪,‬דרים‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫גבוהה מאוד‪ ,‬בבניין חדיש ומבוקש‪ ,‬מרפסת שמש (סוכה)‪,‬‬
                                                                                                                                                        ‫חניה פר‪2‬טימעת‪,‬לינוותף‪,‬נטצאחיבולפארק‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫חניה פרטית וטאבו‬

                                                                                                                                               ‫במרכ‪1‬ז‪2‬ה‪51‬עחימדר"‪,‬ררימ‪,‬רםע‪,‬חובמ'לגלמשדרהוכורונלכפילטזהצסמשויהגהתומלערמירמדייו‪,‬ירוה‪,‬םדידחיוירסתלתרו‪,‬ח'הדת‪,0‬מ‪0‬יהש‪4‬זגמ‪5‬וקי‪,‬יחגזב‪,‬ע‪3‬ודוגהררחי‪₪‬ינביםםדהירשפלרה‪,‬טפי‪0‬ע‪0‬ת‪0‬ם‪1,090,,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                     ‫בחמרטיפבחנסודתסתשהף‪,‬נשמחממה‪2‬זלק‪,‬שגןמבנדלועיןמ‪,‬ילרףינבוי‪3‬תפפתחמ‪,4‬תאדור'רחכטחז‪+,‬דקיא'‪,,‬ובחמיולנלקחיכונהסהיןמוסיפהצהרגגמווטמבליידוידתהדה‪,‬יהמ‪,‬ת ‪0‬ש‪00‬מ‪,00‬ש‪6,90‬כ‪,32‬ח‪1‬ד‪₪‬ר‬
         ‫‪0‬ל‪0‬ה‪0‬ש‪0,‬כ‪9‬ר‪1‬ה‪ 1,‬להשכרה להשכרה להשכלרההשכרה‬‫בנהלל‪,‬במסרמוכזך להפעיארר‪,‬קר‪,‬חד'ירהתגי‪5‬ב‪.‬ו‪3‬ריחםד' (כמו ‪₪ 1,55)4‬‬                                                             ‫‪0‬ל‪0‬ה‪0‬ש‪0,‬כ‪2‬ר‪1‬ה‪ 1,‬להשכרה להשכרה להשכלרההשכרה‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫‪ 1,260,000‬להשכרה להשכרה להשכלרההשכרה‬
                              ‫‪ 5‬חשדמריובגרםיט‪,‬הבאוגלהברדיוכיו‪,‬נלטםי‪,‬במהס‪4,‬ועהומחחלמרדדיהו'יפושלד‪+‬סחימתמתמג‪,‬והח‪0‬שרמיק‪0‬יסמןזםב‪5,‬ו‪,‬ושלג‪,‬ן‪3,‬חלניהמח‪₪‬נהעשילקהימעתקפווהררחטהני‪,‬יתה‬                                          ‫דירתב‪5‬מחרדכ'ז‪0‬ה‪5‬ע‪1‬ירמ‪",‬ררחב'עפנרואקירטתקשיולידל‪,‬הדויירגתול‪4‬דחדרים של פעם‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫‪ 4‬חדרים ‪ +‬מחסן פרטבי‪,‬חמטיעבליתת‪,‬הנמחזגל‪,‬נידםירבתח‪4‬דריחדם'‪ ,,‬קומה גבוהה‪,‬‬
                                                                                                                                               ‫חנוד‪5‬סשחף‪,1‬ד‪2‬מר‪1‬ימהזםקמג‪,‬בןב"גלרמןדמ‪,,‬וריענלכוי‪3‬מזלהשחמוהוהדרמפ'לעכירצז‪+‬מוירו‪,‬גת‪,‬ומחלררמיחתכ‪,‬חנהםס'ייןומססיהלוצזגהוהדימ‪,‬גוב‪,‬משיודמיקירחדיהזנעיויםמגהתהשבפ‪0‬דמיר‪0‬רשט‪9‬י‪,‬הכ‪3,‬תחד‪₪‬רחניה פרטית‪ ,‬נוף נצחי לפארק ‪ 2‬מרפסות שמש‪ 2 ,‬מעליות‪ ,‬מחסן פרטי‬
                                 ‫לכניסה מיידית ‪₪ 4,200‬‬                                                                                                                 ‫לכניסה מיידית ‪₪ 3,500‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫חדש ממהרפקבסלןת‪ ,‬ב‪3‬שפמח‪2‬אדש'רמנו‪+‬עקלףוימיופלחת‪,‬תהסוןוטחי‪,‬צאגמבוחוונלידדההפמרשטימתש‪ ,‬כחדר‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫נוסף‪ ,‬מזגן מיני מרכזי‪ ,‬לכניסה מיידית ‪₪ 3,900‬‬
                           ‫להשכרההושכר‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫במרכז העיר רח' תרנ"א להשכרה‬
                                                                                                                                               ‫‪4,000‬‬
                                                                                                                                                    ‫במרכז העיר רח' הלל יפה‬
‫חדבמצרמכוזד‪,‬המעייזורגרמח׳רכתזיר‪,‬נ״חנאיהחדפרשטימתק‪,‬בללןכ‪,‬ני‪4‬סחהד׳מי‪+‬ידמיחתסן‪₪ 1,63‬‬
                                 ‫במרכז העיר רח' תרנ"א‬                                                                                                     ‫דירתב‪.5‬במ‪3‬ברמחמכרדזרכריזכהזם‪,‬העיהעקריוע‪,‬ירמררהחר'ח‪'2‬חל'ההלגיתלא‪,‬רבלוניש"ריפמאוהםרה היטב‪ ,‬מיזוג‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫חחנדודסששף‪,‬ממחנהמהיזקקהגחבןבדלפלןןמר‪,‬שב‪,‬ינט‪4‬מבמי‪3‬יחרנהפחתיחכמ‪,‬קדאזהדרבל'ררכילפכהזן‪+‬קניםר‪,‬יע‪,‬ויט‪4‬מ‪+‬יסילרלחכחהתמ‪,‬רנהדסיחןמלרחוייס'יכסיצןנםהדיגתימו‪+‬צוסרמלתידנהממידו"דח‪0‬הדמיא‪,‬י‪0‬סימןתד‪2‬מי‪,‬שיצ‪0‬ז‪4‬תמומ‪0‬וגש‪0‬ד‪0,,₪9‬מכ‪23‬רמ‪,‬חיכז‪4‬דז‪₪‬וירג‪₪,‬מרכזי‪,‬‬
                            ‫חדש מהקבלמןב‪,‬רמ‪5‬כרזחכדחהזרדיעהיםשרע‪+‬ירמרמחהר'חקחסה'ןבללצתןלרמיונפד"‪,‬האמיזוג מרכזי‪,‬‬                                                                           ‫דחידר‪5‬שתח‪5‬דמ‪.‬חרנ‪3‬הייקםחה‪,‬בדגלפרלןידר‪,‬כונםט‪4‬ל‪,‬יהסחתק‪,‬וחוהדנמלרימימרכהיהונםיוחינ‪2‬ד‪0+‬חייסל‪0‬התהתמ‪,‬ל‪0,0‬ח‪0‬אממ‪,‬י‪003‬יסיןז‪50‬דו‪,‬ש‪,‬י‪₪‬גצ‪3,3‬מתומורח‪0₪₪‬נדהי‪0,‬הה‪2‬מי‪,‬יפז‪4‬טורבג‪,‬ט‪₪‬יממתירזכוזגי‪,,‬‬
                           ‫דיחרדתש‪.5‬מ‪3‬חבחנהגנייחיקהבדהובררילפפיןר‪,‬לרםם‪,‬כ‪,‬טט‪5‬ניייק‪4‬חוחתתס‪,,‬נדיחמהללרדההיכ'כנמנם‪2‬יי‪+‬י‪0‬יס‪+‬ל‪0‬סדמיהל‪0‬המ‪,‬חתאמ‪3,‬חימסי‪0‬יןסי‪,‬דשן‪0‬י‪₪‬די‪2‬חמתצ‪,‬ונתיר‪4‬מ‪0‬והה‪00‬ד‪06,₪‬מה‪,‬י‪6‬קמ‪,4‬ויטז‪4‬רבו‪₪,‬הג‪₪,‬מימזרוכג‪,‬זי‪,‬‬
                           ‫חפשו אותי בפייסבוק ‪Beni Nadlan‬מוד מושקע‬
‫חפשואותיבפייסבוק‪BeniNadlan‬דרודשריוםשינםכ נסכיסםיבםמברמכדרזרכוזהשהעייעםרירונ וכאזאסוזיורםרהבהפמפארארכרזקקהעיר ואזור הפארק‬
         ‫להשכרה‬                                                                                                              ‫להשכרה‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫להשכרה‬ ‫מרכז העיר‪ ,‬רח' רוטשילד‪ ,‬דירת ‪ 4‬חדרים של פעם‪,‬‬
                                                                                                                                                            ‫בנהלל‪ ,‬סמוך לפארק‪ ,‬דירת ‪ 3.5‬חד' (כמו ‪)4‬‬
                                                                                                                                                        ‫שמורה היטב‪ ,‬מרפסת שמש‪ ,‬מעלית וחניה‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫מ‪"2‬רמ‪,‬עומלשהוגיפלליצמוןגתורממיהםסי’וסל‪8‬ובהד‪4,3‬מש |רמקיכז‪9‬עזו‪1‬גה‪.‬ה‪8‬ב‪.‬עדי‪8‬יר|רזרה׳‪,‬ח'אבתרתנ"שאע”ט‬                                               ‫‪121‬‬
                                                                                                                                                   ‫טאבו‪ ,‬מדיעורלתה‪.5‬ל‪3‬מגחודריבריםמםור‪,‬לכקהזושהמקעהיע‪2‬רהלרלח'א‪,‬השללמוירפהההיטב‪,‬‬
                                   ‫במרכז העיר רח' תרנ"א‬                                                                                                  ‫מיזוג‪,‬‬          ‫חניה ‪₪ 3,000‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫מרכזי‪,‬‬ ‫חדש מהקבלן‪ 4 ,‬חדרים ‪ +‬מחסן צמוד‪ ,‬מיזוג‬
                           ‫חדש מהקבלן‪ 5 ,‬חדרים ‪ +‬מחסן צמוד‪ ,‬מיזוג מרכזי‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫חניה פרטית‪ ,‬לכניסה מיידית ‪₪ 4,200‬‬
                              ‫חניה פרטית‪ ,‬לכניסה מיידית ‪₪ 4,600‬‬

                                                                                                                                                            ‫לה‬
   1   2   3   4   5   6   7