Page 5 - מבט מקומי 13.2.2020
P. 5

‫עולם הקולנוע‬

                     ‫רשת חשמל ואלקטרוניקה‬

                       ‫עכשיו בעולם הקולנוע — כל מוצרי החשמל הביתיים בשיטת‬

                     ‫רשת חשמל ואלקטרוניקהעולם הקולנוע‬

                     ‫מהפכת המחירים בענף החשמל המאפשרת לכם ליהנות מהמחירים הנמוכים ביותר!‪LOW COST‬‬

                     ‫חדרה ‪ -‬רח החרות ‪2‬יום הולדת מהסרטים!‬
                     ‫לא‪.2‬מבתיט‪.‬וסמתדר!רמסופכאימרתילטד‪TV‬‬ ‫מסכי לד סמחוסודנעגשל כשללמחוגיצגריתהמחחישרימלם‬
‫‪₪999 55‬‬                                                                           ‫‪₪1,499 50‬‬
          ‫דגם‪NE55UHD :‬‬                        ‫סמארט ‪V‬ק‪T‬ריית שמוחנדהר—המ‪-‬תרחםח׳”ההכיחזרוולת‪,‬‬                                ‫דגם‪NU7090 :‬‬
‫‪₪1,499 65‬‬                                                      ‫‪21,,8839999SMART TV‬‬
              ‫דגם‪NE65FED :‬‬     ‫סממסכאירלטד‬                                       ‫‪ ₪‬סממסכאירלטד‪TV‬‬                    ‫‪55‬‬

‫‪₪2,₪9899997550‬‬                      ‫‪T V SMART TV‬‬                                            ‫‪₪₪‬‬                ‫דגם‪RU7090 :‬‬

                                                                                                ‫‪3625‬‬
 ‫דגדםג‪:‬ם‪1,599NE50FLRE75D:‬‬                                                                           ‫דגדגם‪:‬ם‪599 40P3R2U37S09:0‬‬

‫‪₪ 65‬‬                                                                                     ‫‪₪‬‬
 ‫דגם‪NE65FLED :‬ססלמוסלורנג‪2,999‬‬                     ‫סלולר ‪SMARTTV‬שיומי‬                         ‫‪ 699Redmi 8A ₪‬סלולר שיומי‬           ‫דגם‪F402 :‬‬
                                                              ‫‪SMART TV‬‬
‫‪A50₪ 75‬‬                                    ‫‪NOTE 8‬‬                                                   ‫‪43‬‬
             ‫דגם‪R75 :‬‬
                                                                                           ‫דגם‪NE43FL :‬‬

  ‫תנור בנוי נאון‬                            ‫‪8‬מקקיורינקיבדסנגשטסולכרביסה‪639‬‬        ‫מקיריאבוןש‪7‬כבקיסגה‪₪439‬‬    ‫‪7‬ק ג‬    ‫סממכמסוינסדותנרגכתביסה‬

 ‫טורבו גריל• ‪999‬‬                            ‫‪₪‬‬                                ‫דגם‪1,699WW70K44305 :‬‬  ‫‪ADD WASH‬‬
                                                                    ‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬                                                                         ‫‪8‬ק ג‬

                                                                    ‫דגם‪1,849WW80K44305 :‬‬
                                                                    ‫‪₪‬‬
 ‫שחור‪/‬לבן‬                    ‫בנוי‬ ‫תנור‬

‫‪₪‬נתאנווןר בנוימקרר לזוגות תנורים משולבים ‪ 60‬ס מ ‪599‬‬   ‫‪AEG‬‬
‫דגם‪NE-BI66IX :‬‬                             ‫‪₪1,299‬‬    ‫‪ ₪‬דגם‪699CRMD8C :‬‬            ‫דגם‪CRV7 :‬‬       ‫‪9‬ק ג‬

                                                                    ‫דגם‪1,999WW90K44305 :‬‬
                                                                    ‫‪₪‬‬
 ‫נירוסטהשואב אבק דייסוןצעירים‬
                                      ‫כ‪4‬ירליהיבםוזתכולבכןית‬         ‫כ‪4‬ירליהיבםונתירוסטה‬   ‫‪4‬משקדארלררפתות‬           ‫זצמוגעקויררתרים‬
‫‪499 888₪‬‬                                                                  ‫‪ 720‬ליטר•‬             ‫‪ 390‬ליטר•‬
                                    ‫‪₪‬‬
 ‫שחור‪/‬לבן‬

‫‪699 999 1,4991,499₪‬‬

‫‪1,599 444 299 3,999 1,499₪‬‬
‫‪V10 Absolute‬‬                              ‫כסוף‪/‬שחור‬

‫• טורבו גריל‬                   ‫• תוצרת גרמניה‬    ‫‪₪‬‬                               ‫‪₪‬‬

‫דגם‪₪NE-BI66IX :‬‬                   ‫דגם‪BE331010M :‬‬   ‫שחור‪/‬לבן‬                            ‫שחור‪/‬נירוסטה‬

                                    ‫‪₪‬‬              ‫דגם‪LAV60 :‬‬                        ‫דגם‪K425E :‬‬
                                                ‫דגם‪ML405 :‬‬
 ‫רשוובואטב‪9‬יאל‪0‬יב‪5‬ט‪S‬קר שוטף!מקיוינבדנשסוכרביקסריהסטל דשיויאסובןי אבק טוסטר אובן סאוטר‬             ‫‪₪‬‬      ‫דגם‪ML60 :‬‬ ‫‪₪‬‬           ‫‪ ₪‬דגם‪85-FP79V :‬‬          ‫דגם‪K425E :‬‬

    ‫דגם‪ 8TO209 :‬ק"ג‬

  ‫‪99 1,299₪‬‬

‫‪ 23‬ליטר שחור‪/‬לבן‬
          ‫דגם‪TO223 :‬‬
                     ‫רשוובואטביא‪2‬ב‪I V‬ק‪ VIOM‬שוטף!‬ ‫‪ad V10‬ס‪e‬ש‪h‬יל‪r‬וו‪oto‬למי‪M‬ר‬         ‫ססלמוסלורנג‬        ‫‪1‬מ‪2.‬קרן‪AR‬קו‪B‬ל ‪LG‬‬              ‫‪1‬המ‪.‬יי‪2‬קרסן‪R‬נ‪A‬סקו‪B‬ל‬

                                    ‫‪8₪1N28OGTBE‬‬                ‫‪A30S‬‬

‫‪169 1,699 1,299₪1,444₪‬‬
                                    ‫‪Absolute V10‬‬                          ‫‪₪₪699‬‬

                     ‫‪₪1,222‬‬            ‫‪₪₪799‬‬                  ‫‪₪799‬‬                     ‫דג‪₪‬ם‪ D8 :‬ד‪M‬ג‪R‬ם‪444SL4 C:‬‬      ‫דגם‪HS212 :‬‬

‫לרכישהלרכ‪e‬י‪n‬ש‪li‬ה‪wwwwww.c.wcwc.cco..cilo:o.inl l:inoen‬‬                               ‫קחרדיירתה ‪-‬שמרונח׳ההמחתרחוםת"‪2‬ה |כי זול"‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬דרומי |‬

‫עפאאסאשוינירפאוועללטוללמרלתית||הההכ|חצמהופנמדמרלבלחאו‪.‬קלנאםסןיתכאב‪2.‬בה‪,‬כהגאבידמןה‪2‬ררטרת|ו‪0‬כ‪2‬לשק‪7‬מאב|יר|יפנ|יהילמ‪,‬ופאחרת‪1‬תיתתו‪3‬א|לבחחחדמסםישתש!תותקריןוק‪D‬חחרוד‪4‬דלםש‪2‬שה!ס|צאנגלחנייילוצטוילריףןםרסדת|חי|הי‪0‬בגלנאי‪4‬אחלי‪,‬דםיוית|לשלאל‪).‬תחטוקהנתן|‪.‬דלהדצורררןספהאןוגהתכומ‪2‬סצשלצעורנ‪1‬יה‪,‬קכ‪7‬ל|מל‪,‬ליבסמתוקוגתאהןןאר(‪,‬הביל‪3‬חוימכהעון‪,11‬צצתרש‪3‬ות‪6‬ניברט‪2‬ילשףרמ‪1‬משתסמ‪7‬ה‪,‬ויתותא|ןתונאמחח‪.‬יחללה‪3‬ןיםםת||‪1.‬מא‪,‬פגאכחבת‪G‬ה|יב|פצחנישיבשר‪,‬םדתתדתונ”חירסהילדיוההנבחמכתהיאיהאםןשאזבה|מוו|ימלטהרלובנגאח‪,‬סאישכאדםרתיאחה‪.‬נשנירד‪2‬םיה‪5‬תד|ר‪.‬ה‪4‬חווחי‪|6‬נובד‪7‬םדתצרבאעוו‪8-‬ירפסהמ‪5‬מגוי‪,‬ראקל|שאתוישמהבלרורת‪4‬גהלמעי‪2‬אנאעומ|ההםחללשנוקםשנוןגם‪2‬נוןבירט|וי‪6‬גףהיןרלג‪2‬ןם|בלהצ‪1‬הי‪10‬גי|גא‪/7‬רול|יולתן‪6‬ר |יפחילשילבלתלשיא)פדיחילנבבםהתיצעוטפרקבו‪,‬ופהשהתתעורהדנןהחלגגריבעוחל‪2‬רשיייצב‪1‬תש‪,‬לסתדםימ‪0‬קמהובת‪,14‬ני(א‪/2‬ה‪,‬לאא‪6‬ח‪.‬יסהוות|תצםר‪.‬תלויסברדפנס‪6‬ייגרףמו‪7‬טוולרלת‪,‬ת‪,-7‬ת|הוח|מירא‪8‬םער‪.‬קשפו‪5‬לר‪,‬תתת‪G‬וי‪.‬י|שחאעגוברלמתולושית|בםלמשםלתנהמהב|והאתיגנבנלבביקתיגהיננללייהיהבמוודןבתהח|פרנחוימסהםיקנסלח”ירטנאמ‪7‬וה‪,‬םרכ‪,‬כתגיהשיחזבומגלם‪5‬עליעא‪4‬ת‪D,‬ל|לם‬
‫ששננהה אאחחררייוותת ללככלל ההממווצצררייםם‪..‬ההממחחייררייםםאאייננםםככווללליליםםהוהובבללה‪.‬ה‪.‬ניניתןתןללשאישלןלםמםמכביכבירתרתהשהלשסוליסומיטיומטניםו‪/‬נאםיצ‪/‬איצתק‪.‬ית‪.‬קםטי‪.‬לטם‪.‬ב‪.‬חלהב‪..‬ת‪l‬הח‪..i‬את‪il‬ם‪o‬א‪c.‬לם‪o.‬מ‪c‬ל‪.c‬דמי‪cw‬נדי‪c‬יו‪w.‬ניתו‪.wc.‬ת‪w‬ה‪w.‬מ‪w‬הו‪w‬צמור‪w‬יצםריחםדחשדיםשימםהמאהריאזרהי‪.‬זהה‪.‬תהמותנומותנולתה למחהמשחהשבלהבבד‪.‬לבדגד‪.‬מידג‪9‬מ‪1‬י‪01.82/01198/‬אי‪2‬ן‪.‬‬

‫גיליון מס’ ‪ | 13.2.20 | 465‬י״ח שבט תש״פ ‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10